0 312 504 74 05 - 0 507 759 68 64

Sosyal Medyada Biz}

Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerimizde %10 İndirim Fırsatı!
Ankara'da bulunan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde %10 indirim fırsatı.
TÜMÜNÜ GÖR

"engelli bakım merkezi yönetmeliği 2017" ile Etiketlenen Konular

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017/06 tarihli genelgesine göre, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin “Hizmet içi eğitim, kalite standartları” başlıklı 39’uncu maddesinde; “(1) Merkezde sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenir. Merkez, istihdam ettiği personele ilki göreve başladığı tarihten itibaren üç ay içinde olmak üzere her yıl asgari on saatlik hizmet içi eğitim verilmesini sağlar. Hizmet içi eğitim programlarının içeriği ve uygulama esasları Bakanlık tarafından belirlenir. Hizmet içi eğitim programının bir örneği dosyada muhafaza edilir. (2) Merkezlerin kalite yönetim ve hizmet standartları Bakanlık tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Yönetmeliğin Geçici 7’nci maddesinde; “Merkezde kullanılacak form ve defter formatı Bakanlık tarafından çıkarılacak genelgeyle belirlenir.” denilmektedir. Anılan Yönetmeliğin “Kalite yönetim ve hizmet standartlarına göre teşvik uygulanması” başlıklı Geçici 9’uncu maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde faaliyette bulunan yatılı özel bakım merkezlerine 39 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen standartları sağlayıncaya kadar teşvik ödemesi yapılır. Ancak, Geçici 8’inci maddede belirlenen sürenin sonunda 39’uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen standartları sağlayan merkezlere, 66’ncı madde hükümlerine göre teşvik ödemesine devam olunur.” hükmü yer almaktadır. Yani Bu kapsamda, özel bakım merkezlerinde Kalite hizmet standartları teşviklerinden yararlanabilmek için kurumunuza  Bir ISO 9001 :2015 Kalite...