0 312 504 74 05 - 0 507 759 68 64

Sosyal Medyada Biz}

Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerimizde %10 İndirim Fırsatı!
Ankara'da bulunan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde %10 indirim fırsatı.
TÜMÜNÜ GÖR

ISO 14001 Çevre Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Bir kuruluşun, önemli olan çevresel konularda bilginin ve yasal şartların dikkate alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân vermek amacıyla, bir Çevre Yönetim Sistemini kurması ,şartlarını belirtmesidir. Standart, her çeşit ve büyüklükteki kuruluşa uygulanmakta ve değişik coğrafî, kültürel ve sosyal şartlara uyarlanmaktadır.

14001 Çevre Yönetim Sistemi, özetle doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin yararları;

 

– Enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanlarının tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç,

– Operasyonların verimli kullanılması,

– Maliyetlerin sistematik olarak kontrol edilebilmesi,

– Yükümlülük ve risklerin azalması,

– Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması,

– Sanayi hükümet ilişkilerinin geliştirilmesi,

– Çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanılması,

– Kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması,

– Hisse sahiplerinden gelen çevre korunmasına ilişkin baskılara karşılık verilebilmesi,

– Toplumun iyiliğine olumlu katkıda bulunulması,

– Teknolojik geliştirme ve aktarma imkanlarının kazanılması,

– Tüketicinin çevreye yönelik beklentilerinin karşılanması,

– Pazar payının korunmasında ve arttırılmasında sağlanan katkılar,

– “Yeşil” ürünler pazarından ve oluşan kardan pay alınması,

– İhalelerde elde edilen rekabet gücü,

– Üstün kaliteli işgücü yaratma hususunda ilgi sağlanması,

– Sigorta işlemlerinde kirlilik olaylarının kapsam dışında kalması,

– Değişen koşullara uyum göstermede elde edilen yetenek artışı şeklinde özetlenebilir

 

ISO 14001 standartları hazırlayan komitelerin özellikle dikkate aldıkları bazı temel ilkeler vardır.Bu ilkeler aşağıda sıralanmıştır.

1- Daha iyi bir çevre yönetimi sağlanması.

2- Bütün ülkelerde uygulanabilirlik.

3- Kamunun ve standartları kullananların çıkarlarının gözetilmesi.

4- Düşük maliyetlere yol açmaları ve dünyanın her yerinde her boy işletme için kolaylıkla uygulanabilirlik.

5- Esnekliğin içsel ve dışsal olarak kontrol edilebilirliği.

6- Bilimsel bir tabana dayanması.

7- Pratik, yararlı ve kullanılabilir olmaları.

 

14001 STANDARDININ GENEL YAPISI:

4.1 GENEL ŞART

4.2 ÇEVRE POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.3.1 Çevre Boyutları

4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar

4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Programlar

4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER

4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki

4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma

4.4.3 İletişim

4.4.4 Dokümantasyon

4.4.5 Dokümanların Kontrolü

4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü

4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

4.5 KONTROL ETME

4.5.1 İzleme ve Ölçme

4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet

4.5.4 Kayıtların Kontrolü

4.5.5 İç Tetkik

4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64