0 312 504 74 05 - 0 507 759 68 64

Sosyal Medyada Biz}

Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerimizde %10 İndirim Fırsatı!
Ankara'da bulunan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde %10 indirim fırsatı.
TÜMÜNÜ GÖR

ISO 9001 Kalite Belgesi

KALİTE NEDİR?

Kalite verimli hizmet sunmaktır.Güvenli ve dengeli sonuçlar elde etmektir.Daha etkili hizmet sunumu gerçekleştirmektir.Müşterilerin istek ve beklentilerine üst düzeyde yanıt vermektir. Bütün paydaşlar ile dengeli sonuçlar elde etmektir.

TS EN ISO 9000 STANDARTLARI DÖRT TEMEL STANDARTTAN OLUŞMAKTADIR.

 • TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-temel Kavramlar, Terimler
 • TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar
 • TS EN ISO 9004:2008 Kalite Yönetim Sistemi Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
 • TS EN ISO 19011:2008 Kalite Ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL PRENSİPLERİ:

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Verilere dayalı karar verme
 • Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki

ISO 9001 Standardı ve Belgelendirmesi Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64

 

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 8 MADDEDEN OLUŞUR:

 • (0) Giriş
 • (1) Kapsam :

1.1 Genel

 • Müşteri şartlarını/ihtiyaçlarını karşılama,
 • Yasal mevzuat şartları ve standart hizmet verme,
 • Sürekli iyileştirme ve hizmeti alana güvence verme
 • Hizmet alanın memnuniyetini sağlama.

1.2 Uygulama

 • Şartlar geneldir. Kurumun tipi, büyüklüğü, verdiği hizmete/ürüne bakılmaksızın her kurumda uygulanabilir.
 • (2) Referanslar : TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri– Temel Kavramlar ve Sözlük ISO 9001:2008’in uygulanmasında zorunludur.
 • (3) Terim ve tanımlar : ISO 9000 standardındaki terimler ve tarifler uygulanır.
 • (4) Kalite yönetim sistemi

4.1. Genel Şartlar

Gerekli süreçler belirlenmeli

 • Süreçlerin akışı ve birbiriyle etkileşimi tanımlanmalı
 • Süreçlerin yönetimi ile ilgili kriterler belirlenmeli
 • Süreçlerin uygulanması ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilgi sağlanmalı
 • Süreçler ölçülmeli, izlenmeli ve analiz edilmeli
 • Sürekli iyileştirme için faaliyetler gerçekleştirilmeli
 • Dış kaynaklı süreçler, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalı ve bu sürece uygulanacak kontroller tanımlanmalıdır.

Süreçler, – Yönetim Faaliyetleri, Kaynakların Sağlanmasını, Hizmet Gerçekleştirme, Ölçme , Analiz ve İyileştirmeyi, Dış kaynaklı süreçleri kapsar.

4.2. Dokümantasyon Şartları 

4.2.1 Genel  

4.2.2 Kalite El Kitabı   

 • Kalite yönetim sisteminin kapsamını
 • Doküman haline getirilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları,
 • Süreçler ve etkileşimini içerir. Sistemin rehberi ya da anayasası niteliğindedir

4.2.3 Dokümanların Kontrolü   

Dokümanların kontrolünü sağlamak için bir prosedür hazırlanmalıdır. Prosedür,

 • Dokümanların gözden geçirme ve onayını,
 • Güncellenmesi ve tekrar onaylanmasını,
 • Revizyon durumunu ve değişiklikleri,
 • Kullanım yerinde yürürlükteki baskılarının olmasını,
 • Kolayca okunabilir ve tanınabilir olmasını,
 • Dış kaynaklı dokümanların tanımlanmasını,
 • Geçersizlerin kullanılmasının önlenmesini, Sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

4.2.4 Kayıtlarının Kontrolü

Kayıtların kontrolünü sağlamak için bir prosedür hazırlanmalıdır. Prosedür,

 • Kayıtların neler olduğunu,
 • Korunması ve muhafazasını,
 • Saklama süresi ve elden çıkarılmasını,
 • Ulaşılma biçimini Tanımlamalıdır. Kayıtlar okunabilir ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır.
 • (5) Yönetimin sorumluluğu
 • Kalite yönetim temsilcisinin atanması
 • Yasal şartların gerekleri
 • Müşterilerle ilgili şartlar
 • Kalite politikasının oluşturulması
 • Kalite hedeflerinin oluşturulması
 • Kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi
 • Kalite yönetim sisteminin uygulanması için kaynak sağlanması
 • (6) Kaynakların yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

 • Yeterlilik ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İhtiyaçların karşılanması için eğitim verilmesi
 • Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Personelin yaptığı işin önemi ve kalite hedeflerine ulaşmadaki katkıları doğrultusunda bilinçlendirilmesi
 • Eğitim, öğrenim, yetenek ve deneyime ait kayıtların tutulması sağlanmalıdır.

6.3 Altyapı

 • Binalar, çalışma alanları ve diğer tesisler
 • Donanım ve yazılım dahil ekipman,
 • Ulaşım, iletişim dahil destek hizmetler

6.4 Çalışma ortamı

 • (7) Hizmet gerçekleştirme

7.1 Planlanması

 • 7.2 Müşteriyle ilişkili süreçler
 • 7.3 Tasarım ve/veya geliştirme
 • 7.4 Satın alma
 • 7.5 Hizmet Etkinlikleri
 • 7.6 Ölçüm ve izleme araçlarının kontrolü

 

 • (8) Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1. Genel

8.2. İzleme ve Ölçme

 • 2.1. Müşteri tatmini
 • 2.2. İç tetkik
 • 2.3. Proseslerin izlenmesi ve ölçümü
 • 2.4. Hizmetin izlenmesi ve ölçümü

8.3. Uygunsuzluğun kontrolü

8.4. Veri analizi

8.5. İyileştirme

 • 5.1. Sürekli iyileştirme
 • 5.2. Düzeltici faaliyet
 • 5.3. Önleyici faaliyet

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 10 MADDEDEN OLUŞUR:

(0) Giriş

(1) Kapsam :

4. Organizasyonun Kapsamı

 • 4.1. Organizasyon ve Etkileyen Unsurların Anlaşılması
 • 4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 • 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri

5. Liderlik

 • 5.1. Liderlik ve Taahhüt
 • 5.1.1. Genel
 • 5.1.2. Müşteri Odaklılık
 • 5.2. Kalite Politikası
 • 5.2.1. Kalite Politikasının Oluşturulması
 • 5.2.2. Kalite Politikasının İletişimi
 • 5.3. Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

6. Kalite Yönetim Sistemi için Planlama

 • 6.1. Risk ve fırsatları Yönelik Yapılacaklar
 • 6.2. Kalite Hedefleri ve Ulaşmak için Yapılacaklar
 • 6.3. Değişikliklerin Yönetimi

7. Destek

 • 7.1. Kaynaklar
 • 7.1.1 Genel
 • 7.1.2 Çalışanlar
 • 7.1.3 Altyapı
 • 7.1.4 Proseslerin Operasyonu için (Gerekli) Ortam
 • 7.1.5 İzleme ve Ölçüm Kaynakları
 • 7.1.6 Kurumsal Bilgi
 • 7.2. Yetkinlikler
 • 7.3. Farkındalık
 • 7.4. İletişim
 • 7.5. Yazılı Bilgi (Dokümante edilmiş bilgi)
 • 7.5.1 Genel
 • 7.5.2 Oluşturulması ve Güncellenmesi
 • 7.5.3 Yazılı Bilginin Kontrolü

8. Operasyon

 • 8.1. Operasyon Planlama ve Kontrol
 • 8.2. Pazar İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Müşteri ile Etkileşim
 • 8.2.1. Müşteri ile İletişim
 • 8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi
 • 8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi
 • 8.2.4 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Değiştirilmesi
 • 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • 8.3.1 Genel
 • 8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
 • 8.3.3 Tasarım ve Geliştirmenin Girdileri
 • 8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü
 • 8.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Çıktıları
 • 8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
 • 8.4. Dış Proses, Ürün ve Hizmetlerin Teminin Kontrolü
 • 8.4.1. Genel
 • 8.4.2. Kontrolün tip ve kapsamı
 • 8.4.3 Dış Sağlayıcılar için Bilgiler
 • 8.5. Ürün ve Hizmetlerin Sağlanması
 • 8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü
 • 8.5.2 Tarımlama ve İzlenebilirlik
 • 8.5.3 Müşterilere ve Dış Sağlayıcılara Ait Mülkler
 • 8.5.4 Muhafaza
 • 8.5.5 Sevkiyat Sonrası Hizmetler
 • 8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
 • 8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılmas
 • 8.7. Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

9. Performans Değerlendirme

 • 9.1. İzleme, Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme
 • 9.1.1 Genel
 • 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
 • 9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
 • 9.2 İç Tetkik
 • 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • 9.3.1 Genel
 • 9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri
 • 9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

10. İyileştirme

 • 10.1. Genel
 • 10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • 10.3. Sürekli İyileştirme

 

ISO 9001 BELGESİNİ ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almak için kurulu bir yönetim sisteminin olması gerekir.Bunun için bir danışman firmadan yardım almak gerekmektedir.Bağımsız belgelendirme kuruluşu denetim yaparak Kalite Yönetim Sisteminin işleyip işlemediğini denetler.Uygunsuzluklar var ise kapatılarak  ISO 9001 Belgesi alınır.

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 9001 Standardı ve Belgelendirmesi Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64