0 312 504 74 05 - 0 507 759 68 64

Sosyal Medyada Biz}

Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerimizde %10 İndirim Fırsatı!
Ankara'da bulunan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde %10 indirim fırsatı.
TÜMÜNÜ GÖR

ISO 17024 Personel Akreditasyonu

ISO 17024 Personel Akreditasyonu nedir?personel-akreditasyonu-belgesi-iso-17024

Sanayi sektöründe yapılan çalışmalarda ve günlük hayatımızda alınan hizmetlerin güvenirliği açısından, mesleklerinde kalifiye edilmiş ve yetkilendirilmiş personel kullanılması ihtiyacı hızla artmaktadır. Çalışan/ çalıştırılan personelin uluslar arası tanınabilirliği olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarınca sertifikalandırılması önem arz etmektedir.

 ISO 17024 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen kurumların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır. ISO 17024 standardının , belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını sağlamaktır.

ISO 17024 standardı, personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sisteminin gereği olan bir dizi şartı içerir.

Akredite olmak isteyen kuruluşların yalnızca ISO 17024 standardını uygulamaları yeterli olmamaktadır, finansal ve mali açıdan sıkıntılı olmaması gerekmektedir. Akreditasyon kurumlarının akredite olacak personel belgelendirme firma veya şirketlerinin finansal ve mali kaynakları bu nedenle incelenmektedir.

ISO 17024 Standardından akredite olmak isteyen kuruluşların yerine getirmesi gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

• Belgelendirme Programı oluşturmak,
• Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi,
• Sınav Programının oluşturulması ve duyurulması,
• Güvenli Alanlarda Gözetmen Eşliğinde Sınavın Gerçekleştirilmesi,
• Adayın değerlendirilmesi,
• Belgenin verilmesi,
• Belgenin geçerlilik, yenilenme, kullanımının belirlenmesi,
• Tarafların mali yükümlülükleri,
• Belge Takip ve yenilenmesinin değerlendirmeleri,
• Belgenin askıya alınması veya iptali,
• Şikayetlerin ve itirazların değerlendirilmesi.

ISO 17024 Personel Akreditasyonu  Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64

 

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 İtiraz
3.2 Aday
3.3 Belgelendirme prosesi
3.4 Belgelendirme programı
3.5 Belgelendirme sistemi
3.6 Yeterlilik
3.7 Şikâyet
3.8 Değerlendirme
3.9 Sınav
3.10 Sınavı yapan
3.11 Nitelendirme
4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar
  4.1 Belgelendirme kuruluşu
4.2 Organizasyon yapısı
4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
4.4 Yönetim sistemi
4.5 Taşeron kullanımı
4.6 Kayıtlar
4.7 Gizlilik
4.8 Güvenlik
5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar
5.1 Genel
5.2 Sınav yapacaklar için şartlar
6 Belgelendirme prosesi
6.1 Uygulama
6.2 Değerlendirme
6.3 Belgelendirme konusunda karar
6.4 Gözetim
6.5 Yeniden belgelendirme
6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı
Ek A (Bilgi için) – Personel için belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
Kaynaklar

Personel Akreditasyonu yapacak Belgelendirme kuruluşunun bağımsız bir iktisadi yapısı olması gerekir. Bu kuruluş herhangi  bir üst kuruluşa ait bir işletme ise bu işletmenin farklı kurumsal hukuki bir karar mekanizması olması, ayrı bir web sitesinde tanıtımının yapılması ve karar defterinde bunun belirgin olarak tanımlanmış olması gerekir. İşletmenin ayrı bir yönetimi, karar defteri ve yaptığı faaliyetleri net olarak görünür olmalıdır. Bu durumu belgelendirecek deliller; ticaret sicil gazeteleri, kararlar ve çalışır durumdaki güncel içeriği barındıran web sayfaları olacaktır. Personel belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isterken işletmenin web sitesinde bununla ilgili bir bölüm veya bilgi olmaması kabul edilemezdir.

Kalite dokümanlarının 17024 standardına göre hazırlanması için bu standardın detaylarına hâkim bir kişi veya kurumdan danışmanlık hizmeti almak işinizi kolaylaştıracaktır.

Belgelendirme kuruluşu yeterliliği, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda taraflara güven verecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Belgelendirme kuruluşu adayların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotların ve mekanizmaların sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak uygun politika ve prosedürleri oluşturmalıdır. Belgelendirme yapacak kurum internet erişimi, program kullanımı, sunucu hizmeti ve benzeri kurumun ihtiyacı olan hizmet veya hizmetleri dışarıdan temin etmeyi seçmiş ise mutlaka karşılıklı hukuki gizlilik ve tarafsızlık anlaşmalarını yapması gerekmektedir.

Belgelendirme kuruluşu, bu standardın bütün şartlarını içeren ve etkin şekilde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemi oluşturmalıdır. Tarafsızlık Komitesi, Program Komitesi, Ölçme Değerlendirme Komisyonu, İtiraz ve Şikâyet değerlendirme Komisyonu vb. komite ve komisyonların kurumun tarafsız, adil, ölçülebilir ve hatasız sınav ve belgelendirme yapması için ast/üst ilişkileri detaylı bir şekilde irdelenerek doğru bir şekilde organize edilmiş olması gerekmektedir.

Belgelendirme prosesi, bu kurumun bünyesinde yer alan kadrolu ya da anlaşmalı çalışanlarının yeterlilikleri ile ilgili şartları tanımlamalıdır. Belgelendirme yapacak kurumun tüm komitelerde görevli personelin tarafsızlık sözleşmeleri, nasıl seçildiklerine dair raporlar ve atama kararları kalite dokümanlarına ve başvuru dosyasına eklenmelidir.

Vereceğiniz sertifikalarda yer alacak TÜRKAK logosunun kurumunuzun logosundan daha geride olması şarttır. Kurum logosuyla aynı büyüklükte, konumda veya daha büyük; yani daha ön planda olacak şekilde TÜRKAK sembolünüzü kullanamazsınız. Ayrıca sertifika üzerinde verildiği ilgili ulusal yeterliliğin adı, revizyon numarası ve tarihi mutlaka yer almalıdır.

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu

1.  Organizasyon El Kitabı
2. Kalite El Kitabı
3. Kuruluş Politikası (Tarafsızlık, gizlilik, diğer aktivitelerden bağımsızlık vs.)
4. Organizasyon Şeması (sözleşmeli personel dahil)
5. Atama Duyuruları
• Yönetim
• Teknik danışmanlar
• Belgelendirme programı komitesi
6. Görev Tanımları
• Yönetim
• Teknik danışmanlar
• Belgelendirme programı komitesi
• Sözleşmeli personel 
7. Prosedürler
• Dokümanların Kontrolü Prosedürü
• Kayıtların Kontrolü Prosedürü
• Dış Kaynaklı Hizmet (Taşeron Kullanımı) Prosedürü
• Yönetim ve Komitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü
• Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürü
• Veri Analizi (Müşteri memnuniyeti, sınav sonuçları, uygulama başarısı vb.) Prosedürü
• Başvuruların Kabulü Prosedürü
• Sınavların Uygulanması Prosedürü
• Belgelendirme Prosedürü
• Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması Prosedürü
• Belgenin Kapsamında Değişiklik Prosedürü
• Belge Askıya Alma/İptal Prosedürü
• Gizliliğin Korunması Prosedürü
• Marka/Logo Kullanımı Prosedürü
• Belgelendirme Programının Sürekliliği ve Güncellenmesi Prosedürü
• Gözetim (Belgelendirilmiş kişilerin usulsüz kullanım yapıp yapmadığının takibi) Prosedürü
8. Listeler
• Personel listesi
• Sözleşmeli personel listesi
• Etik kurallar listesi
• Güncel dokümanların listesi
9. Prosesler
• Sınav değerlendirme
• Belgelendirme
10.  Diğer Gerekli Dokümanlar Formlar Kayıtlar ve Belgeler
• Sınav değerlendirenlerin yeterlilik sertifikası
• Sözleşmeler
• Toplantı tutanakları
• Gözden geçirme raporları
• Sınav sonuç raporları
• Uygulama, sınav vb. raporları
• Finansal kaynaklara kanıt oluşturan belgeler
• Personelle yapılan gizlilik anlaşmaları
• Veri analiz raporları

ISO 17024 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN İŞSİZLİK FONUNUN KARŞILADIĞI ZORUNLU İŞ KOLLARI NELERDİR?

ISO 17024 Personel Akreditasyonu  Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64