0 312 504 74 05 - 0 507 759 68 64

Sosyal Medyada Biz}

Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerimizde %10 İndirim Fırsatı!
Ankara'da bulunan firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde %10 indirim fırsatı.
TÜMÜNÜ GÖR

ÜRETİM İZİN VE KURULUŞ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

ÜRETİM İZİN VE KURULUŞ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

ÜRETİM İZİN VE KURULUŞ İZİN BELGELERİ NASIL ALINIR?

Her yıl Savunma Sanayii Milli Güvenlik makamı tarafından sene başında yada diğer aylarda Kontrole tabi liste yayınlanmaktadır.Kontrole tabi listede yer alan malzemenin yurt içinde üretimi yapılabilmesi için Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamının onayı ile Üretim İzin Belgesi alınır.Üretim İzin Belgesinden önce bu ürünleri üretebilmek için yine Milli Güvenlik Makamından Kuruluş İzin Belgesi almaları gerekmektedir.Kuruluşun  Askeri yasak bilgeler ve Güvenlik bölgeleri kanununca olması istenmeyen bölgelerde bulunmamasını garanti altına almaktır yapılmak istenen.

KURULUŞ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Öncelikle Kontrole tabi listede hangi kapsamda üretim yapılmak istendiği konusunda izin talep edilir.

Aşağıdaki Belgeler yetkili kişinin onayı ve imzasıyla 9 nüsha olarak milli güvenlik makamına gönderilir:

1.Ticaret Sicil Gazetesinin Onaylı örneği

2.Tesis sahipleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ne kadar sermaye konulacağı konusunda detaylı doküman.

3.Tesisin adres bilgilerini net belirtmek.Kiralık ise kira sözleşmesi örneğini sunmak.

4.Ürüne ait üretim prosedürleri ve kapasite raporu.

5. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı.

Eksik evrakların görülmesi halinde kuruluşa 3 ay süre verilir ve eksiklikleri kapatması istenir.Kuruluş izin belgesinin alınmasına karar verilmesi durumunda Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı  tarafından Kuruluş İzin Belgesi imzalanarak firmaya verilir.

Üretim izin Belgesi almak isteyen firmaların Tesis Güvenlik Belgesinin olması zorunludur.

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİ KURULUŞLARDA KİMLER ALMALIDIR?

1.Şahıs şirketi ise hissedarların tamamı,Anonim şirketi ise yönetim kurulunun tamamı ile gizli projelere nüfus edecek tüm personel,güvenlik koordinatörü ,Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamına Başvurarak Kişi Güvenlik Belgesini almalıdır.

2.Firma AR GE işleri yapıyorsa ve bir projesinde bir personel ile anlaşıldı ise ve firmanın Tesis Güvenlik Belgesi var ise ,bu kişiler  için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusunda da bulunulmalıdır.

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • İçişleri Bakanlığının yürürlükteki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmelik esaslarına göre aynı sayfada olacak şekilde tanzim edilmiş, fotokopi olmayan fotoğraflı ve ıslak imzalı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” ve “Nüfus Cüzdanı Sureti”
 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek 15 günü geçmemiş Adli Sicil Belgesi/Sabıka Kaydı (Biri asıl, ikisi onaylı fotokopi olabilir. Kişinin kaydına rastlanmışsa, kayıtla ilgili mahkeme kararı gibi açıklayıcı bilgi ve belge eklenir.)
 • T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı aslının arkalı önlü bir adet fotokopisi sıraya konularak zımbalanır ve bu şekilde üç takım hazırlanarak EK-Ğ’de yer alan başvuru yazısına eklenir.

Eksiklikler var ise 3 ay içerisinde tamamlanması istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ ALINAMAMASI DURUMLARI:

Kişi Güvenlik Belgesini Aşağıdaki hallerde almak mümkün değildir:

 1. Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yağma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylaştırma, imal ve ticaretini yapma, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar,
 2. Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda kişi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalıgörülenler,
 3.  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar,
 4. Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlar,
 5.  Sır saklayamamak, akıl hastalığı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumları tespitedilenler,
 6. Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı davranışta bulunanlar.

Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında değerlendirilen ve haklarındaki tereddütler giderilemeyen kişiler hakkında Bakan onayı alınır.

 

 

 

ÜRETİM İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Öncelikle kuruluşun kontrole tabi listedeki hangi ürünü  ürettiği konusunda yada üretmek istediği konusunda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına  bilgi vererek izin talebinde bulunulur.Uygun görülmesi durumunda firmadan iki nüsha olarak  aşağıdaki evraklar istenir:

 1.  Üretim İzin Belgesi protokol sureti.
 2. Ön inceleme ücretinin yatırıldığına dair makbuz.
 3. Malzemenin kontrole tabi listede hangi maddede yer aldığı belirtilmelidir.
 4. Tesis Güvenlik Belgesinin Sureti ya da başvuru yazısı.
 5. Kuruluşun Kurucu Kimlik Bilgileri.
 6. Hissedarların hisse miktarını gösterir evraklar.
 7. Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi.
 8. Var ise Sahip olunan ISO veya kalite belgeleri
 9. TSE yada TSEK belgeleri
 10. Kapasite raporu
 11. Sanayi Bakanlığından alınan Sanayi Sicil Belgesi
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan çalışmaları gösteren evraklar.
 13. Tedarik edilen malzemelerin nereden alındığı konusunda detaylı evraklar.
 14. Malzemenin üretim aşamalarını gösterir üretim akış şeması.
 15. Daha önce eğer bu ürünler üretildi ise bunların nereye gönderildiği ve nasıl üretildiği konusunda gerekli açıklama ve evraklar.

Firma başvuru üzerine denetlenir,Şartların sağlandığına kanaat getirilirse Belgenin çıkarılmasına onay verilir.Üretim izin belgesinin süresi yoktur.Tesis Güvenlik belgesi alamayan firmalara Üretim İzin Belgesi verilmez.

 

Tesis Güvenlik Belgesi ,Üretim İzin Belgesi,Kuruluş izin Belgesi Almak ve Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın: 

0 312 504 74 05 – 0 507 759 68 64

 

08 Mart 2017
ÜRETİM İZİN VE KURULUŞ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? için yorumlar kapalı
1.380 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN